Landerdse Omroep Stichting

De Landerdse Omroep Stichting stelt het programmabeleid vast.
Daarin wordt in elk geval bepaald welke media (radio, televisie en/of teksttelevisie) ingezet worden, welke en/of welke soort programma’s door de omroepinstelling uitgezonden worden. Dit gebeurt op grond van een programmaschema. Daarin is aangegeven tot welke categorieën (informatie, cultuur en educatie) programmaonderdelen behoren.

Landerd-TV, L-FM en Tekst-TV zenden uit onder verantwoordelijkheid van de Landerdse Omroepstichting.