VCM en privacy

PRIVACYBELEID VCM Maashorst

De VCM Maashorst hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de VCM Maashorst dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
VCM Maashorst heeft dit privacybeleid beschreven. Het gaat daarbij over welke principes worden gehanteerd bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van VCM Maashorst waarin persoonsgegevens voorkomen.